Кл. случаи – Хирургия 2

КЛИНИЧЕН  СЛУЧАЙ  №2

 

Хирург Дентал Студио Перфект

Хирург – Дентал Студио Перфект

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Предоперативна рентгенография (ОПГ) – зъб 15 –

данни за периапикална формация с рентгенологична характеристика на „радикуларна киста“.

 

Хирург Дентал Студио Перфект

Хирург – Дентал Студио Перфект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Предоперативна рентгенография (ОПГ) – зъб 15.

 

Хирург Дентал Студио Перфект

Хирург – Дентал Студио Перфект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3. Предоперативна клинична находка – активна супурираща фистула с проекция апекса на зъб 15.

 

Хирург Дентал Студио Перфект

Хирург – Дентал Студио Перфект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4. Контролен преглед – 17 дни след операцията за отстраняване

на зъб 15 заедно с кистозната формация.

 

Хирург Дентал Студио Перфект

Хирург – Дентал Студио Перфект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5. Контролна рентгенография – 44 дни след операцията.