Кл. случаи – Хирургия 1

ДИАГНОСТИЦИРАНЕ  И  ЛЕЧЕНИЕ  НА

ЗАБОЛЯВАНИЯ  НА  ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНАТА  СТАВНА – фиг. 1, 2, 3

ф.1

 

 

 

 

 

 

 

 

ф.2

 

 

 

 

 

 

ф.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХИРУРГИЧНА  ПОДГОТОВКА  НА  ЧЕЛЮСТИТЕ  ЗА  ПРОТЕЗИРАНЕ – фиг. 4

 

ф.4

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОМАГАТЕЛНА  ХИРУРГИЯ  ПРИ  ОРТОДОНТСКО  ЛЕЧЕНИЕ – фиг. 5

 

ф.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ  ПРИ  РЕТИНИРАНИ/СВРЪХБРОЙНИ  ЗЪБИ – фиг. 6, 7, 8, 9, 10, 11

 

ф.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ф.7

ф.8ф.9 ф.10 ф.11

 

 

ХИРУРГИЧНО  ЛЕЧЕНИЕ  НА  КИСТИ  НА  ЧЕЛЮСТИТЕ

ЕНДОДОНТСКА  ХИРУРГИЯ  ПРИ  ПЕРИАПИКАЛНИ  ИЗМЕНЕНИЯ – фиг. 12

 

ф.12

 

 

 

 

 

 

 

ДИАГНОСТИЦИРАНЕ  И  ЛЕЧЕНИЕ  НА  ЗАБОЛЯВАНИЯ  НА

ОРАЛНАТА  ЛИГАВИЦА – фиг. 13

 

 

ф.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИАГНОСТИЦИРАНЕ  НА  ЗАБОЛЯВАНИЯ  В

УСТНАТА  КУХИНА  И  ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА  ОБЛАСТ – фиг. 14

 

 

ф.14